Joó Gyöngyi: Az eredményes vezetői tréning – az Easy Cafén elhangzottak alapján

 
Történeti előzmények

 
Sok évszázaddal ezelőtt az a nézet uralkodott, hogy „királynak születni kell’’. Ez több évszázadon át berögzült az emberek gondolkodás módjába, amire legjobb példa még ma is a nagy iparmágnások családjai világszerte. (pl.: Rockefeller, Onassis, Ford stb.)

 
Taylor, a vezetéstudomány atyja, elsősorban a munkahelyi vezetéssel foglalkozott. Kora iparának kihívását felismerve döntő módon járult hozzá a vállalatok különböző tevékenységének racionalizálásához, a termeléstervezés és irányítás szervezeti hátterének megteremtéséhez.

 
Fayol, a szervezetet már, mint egészet vizsgálta. Meghatározta milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie szerinte egy vezetőnek és hitte, hogy a vezetői képességek elsajátíthatók az iskolában.

 
Fiedler vizsgálatainak eredménye alapján kiderült, hogy az autokratikus cselekvésre hajló vezetők két szélsőséges helyzetben érnek el sikereket. Nevezetesen akkor, amikor tevékenységük feltételei vagy nagyon kedvezőek, vagy határozottan kedvezőtlenek.
Kutatásai során megállapította, hogy számos legjobb útja lehetséges a vezetésnek és hogy a vezetési stílus kialakításánál a különböző szituációkban más és más vezetési stílust kell alkalmaznia egy jó vezetőnek.

 
Ezekből az elméletekből fejlődött ki a kontingencia elméletek sora. Míg a tulajdonság elméleteknél a kulcsfigura maga az egyén a maga személyiségével és tehetségével, addig az 1960-as évektől teret hódító kontingencia elméletek azt hirdetik, hogy különböző vezetési szituációban más és más vezetési stílus hoz eredményt.

 
A téma fontossága és aktualitása

 
A ma vezetőjének nem csak magas szaktudással kell rendelkeznie, hanem olyan kompetenciákkal is bírnia kell, melyeket a ma egyetemein még nem tanítanak. Ebben a rohanó és felgyorsult világban egyszerűen nincs módja a ma vezetőjének, hogy ezeken a számára új területeken fejlődjön.

 

Hogyan is szóljon beosztottjához?

Mikor milyen vezetési stílust válasszon?

Hogyan fejlessze munkatársait?

Hogyan is motiváljon?

Hogyan válhatna belülről irányított vezetővé?

 
Az új és feltörekvő vezetői nemzedékek más-más vállalati kultúrákban edződnek. Egy-egy új munkahelyre kerülve, előző tapasztalataik tárházát felhasználva kihívásnak élhetik meg vezetői pozíciójukat. A hatalommal való élés, vagy visszaélés nagy kérdés számukra. A pozícionális, és személyes hatalom kölcsönhatása nem mindig ismert.

 

Az eredményes vezetői tréning program egy olyan kézzel fogható modellt mutat be a résztvevők számára, mely később a gyakorlati életben is alkalmazható.

A készségfejlesztés során „rizikó mentes” környezetben próbálhatók ki a vezetési stílusok hatásai másokra.