A trénerképzés motivációja

Szerző: Joó Gyöngyi
ELH Kft. senior tréner / coach

vegleg-RGB (2)
ballagas2015

 

 

A trénerképzés motivációja

Szerző: Joó Gyöngyi
ELH Kft. senior tréner / coach

 

 
Senior trénereink sokat beszélgetve egymással arra az elhatározásra jutottak, hogy belső képzéseinket kiszélesítve, adjunk teret annak az igénynek, hogy új emberek bevonásával vezessük be a leendő trénereket a klasszikus T-csoportos technika rejtelmeibe.
A tréningmódszertan, mint fogalom régóta létezik, csak kevesen alkalmazzák jól. Manapság egyszerűbb és kényelmesebb ráhúzni minden vállalati képzésre, hogy tréning, amikor a dolgozóikat speciálisan képzik, vagy egyszerűen rendelnek csapatépítés címén a cégnek egy szórakoztató “játszóházat”.

 

A „trénerkedés” azonban szerencsés esetben nem egy hályogkovács módjára tanulatlan csoportozást jelent.

 
A TRÉNER biztos elméleti háttértudást igénylő, a különféle diszciplinák (mint pl: pszichológia, fejlődéslélektan, szociológia, szociálpszichológia, andragógia, játékelmélet, antropológia, etológia, filozófia, etika, esztétika stb.) határmezsgyéjén is biztonsággal mozgó, képzett szakember, aki tisztában van mind az egyén, mind a csoport és a szervezetek működésével. Optimális esetben maga is nyitott, határozott egyéniség, kiváló előadó, mondanivalójában hiteles, tehát minden esetben jól felkészült egyén, aki tisztában van a csoportdinamikai folyamatokkal, így annak irányítója is lehet.

 

nyito
Jogos a felvetülő kérdés: Hol lehet mindezt megtanulni?

 
Manapság sok-sok sajátélményű tréningen keresztül, jó esetben egy kiváló mentor segítségével, hosszú folyamat eredményeként, természetesen tanulható ez a dolog, ha megfelelő készségek állnak rendelkezésre.

 

Egy jó tréner folyamatosan tanul, mondhatjuk egy életen át.

 
Így cikk sorozatom szól azokhoz is, akik nemcsak kezdőként indulnak ebbe a kihívással teli világba, hanem már megtapasztalták a tréningezés adrenalinját.

 
A tréning, mint oktatásmódszertani műfaj több, mint fél évszázadra tekint vissza. Felkapott dolog azonban csak a 70-80’-as években lett külföldön. Hazánkban a rendszerváltás után került be a köztudatba. Ma már jószerivel nem létezhet valamit magára adó cég anélkül, hogy munkatársait ne tréningezné.

 

Rendben is van ez így, csak az nem mindegy, hogy HOGYAN!

 
Ennek következtében sok minden rárakódott az eredeti T-csoportos tréning fogalmára.
Ezért is jött létre az Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft., félévet felölelő trénerképző kurzusa, és íródott ez a tanulmány, hogy visszanyúlva az eredethez, Bartók és Kodály szavaival élve „csak tiszta forrásból” merítsen. A mai kor kívánalmainak megfelelve, a képzés ideje alatt ismertesse meg a leendő trénerekkel azokat a módszertani sajátosságokat, melyet nemcsak elméletben, hanem leginkább a gyakorlatban lehet megszerezni, állandó változásra késztetve azokat, akik ehhez a műfajhoz nyúlnak. Például, azokat a humán szakembereket, akik a cégek világában mozognak ún. „belső trénerként”. Persze azoknak is hasznos lehet egy ilyen képzés, akik szeretnének eligazodni a csoportozás technikájában.

 

varakozas
szabalyzat

 

Nagy szükségét érezzük az ilyen módszertani jellegű tréneri felkészítő kurzusoknak, és nem félünk megosztani ezt a tudást, mert az a célunk vezérel, hogy kell egy következő tréneri nemzedék, akik a ma még talán az egyetem padjait koptató, leendő vezetők képzését tartják majd kézben.
Reményeink szerint „csak tiszta forrásból”

 

20160130_8