Kik vagyunk?

Tisztelt Olvasó!

Az Easy Learning Hungary Kft. Magyarország egyik legrégebbi tanácsadó-tréning cége. A 90-es évek elején a rendszerstruktúrák átalakulásának időszakában az elsők között voltunk, akik a kompetencia- és készségfejlesztő programokat Magyarországon széles körben meghonosították. Ezek a programok a kiscsoportos készségfejlesztéssel azonosuló módszereken alapultak.

Az évek múlásával új módszerek és a tapasztalatok megszerzésével az értékesítési tréningektől a vezető képzéseken keresztül a szervezetfejlesztő programokig alakítottuk át a cég profilját.

Ebben az időszakban fogalmaztuk meg jelmondatunkat: „Bízz a folyamatban!”

Ez a jelmondat tartalmazza, hogy a gondosan előkészített programok meghozzák a sikert, ha követjük azokat a gondolatokat, amelyek egy program célkitűzését írják le.

A célkitűzések rendkívül jelentősek minden vállalkozás számára és az Easy Learning hitvallása is az, hogy emberekért, csak emberekkel együtt lehet a vállalkozásokat fejleszteni.

Azon programok és fejlesztésük lehet minden vállalkozás számára célravezető, amely tudomásul veszi, hogy a szervezet a benne dolgozó emberek együttműködésétől és ennek az együttműködésnek a fejlesztésétől függ. Ezt a gondolkodásmódot a saját szervezetünkön belül is érvényesítjük. Egymást tisztelő, új és új innovációkban résztvevő szervezeti tagokkal dolgozunk együtt és fejlesztjük tovább a vállalkozásunkat ismétlődően.

Ebbe a szemléletmódba beletartozik a minőség tisztelete is, amelyet évente megújuló minőségi bizonyítványok igazolnak. Nagyon fontos célnak tartjuk azt is, hogy szabályosan, a jogszabályokat és a szakmai működés tisztaságát szem előtt tartva dolgozzunk, melynek eredményeit a nagy számú sikeres referenciáink is bizonyítanak.

A szervezetünkben dolgozó munkatársak folyamatos képzéseken és belső csapatépítéseken vesznek részt, mely a csapatkohéziót nagy mértékben támogatja.

A szakmai fejlődését a több évtizedes múlt és megújuló tudással rendelkező munkatársi kör újra és újra biztosítja. Az összegyűlt tapasztalatok továbbadására tréneri/tanácsadói továbbképzéseket indítunk minden évben, Trénerképző néven. Ezeken a képzéseken a saját kollégáink részvételét is biztosítjuk.

Működésünk során szervezetünk kialakította belső rendszerét, ennek eredményeképpen intézményeket hoztunk létre, melyek a megújulást és a partneri kapcsolatok kialakítását egyaránt szolgálták. Ilyen az Easy Labor és az Easy Café.

Az évtizedek alatt a nagyvállalati programoktól a társadalmi szervezeteken keresztül az Európai Uniós nagy projektekig minden szintű programot végeztünk és végzünk jelenleg is.

A tradíciók és a megújulás egységes megjelenése az Easy Learning Hungary-t munkáját jellemzi. Ebben a korábbi évek nemzetközi kapcsolatai és a jelen együttműködési rendszere egyaránt nagy segítségünkre volt.

A szerteágazó programjaink során elértük, hogy az ország különböző régióiban rendkívül jól képzett, nagy tapasztaltokkal rendelkező kollégák állnak a cég rendelkezésére.