Joó Gyöngyi: Az európa-bajnoki ezüstérem hiteles története

 
Érdekes invitálást kaptam az év tavaszán egy horvát kollégától, – akivel ebben az internetes világban tíz éve kapcsolatban állok – volna-e kedvem részt venni a 3. Nyílt Nemzetközi Woodball Európa-bajnokságon és az azt megelőző woodball edzői és bírói kurzuson Grazban? … Miért is ne?

 
A játékot 5 éve ismertem meg még a budapesti Nemzetközi Testnevelő Tanári Konferencián, ahol Tajvanból jöttek edzők és bírók népszerűsíteni a játékot. Ekkor fogtam először kezembe ezt a szépen megfaragott, kimunkált ütőt és vettem részt az akkoriban először megrendezésre kerülő I. Nyílt Nemzetközi Woodball Európa Bajnokságon, itt Budapesten. Csábított a gondolat, hogy a kurzus elvégzése és sikeres vizsga letétele után edzői és bírói diplomával gyarapodhatok. Az már csak hab volt a tortán, hogy a női mezőnyben ezüstöt produkáltam és a nyakamba akasztotta a bajnokságot szervező grazi egyetem híres professzora.

 
Hogy mi is ez a játék valójában?

 
A játék egészen új keletű, éppen 15 éves.

 
Tehát nem egy tradicionális tajvani ütősportról van szó, hanem egy fiatal és a rekreációt elősegítő sportról, mely bármely korosztálynak elsajátítható és élvezetes. Leginkább az angolszász eredetű golf és croquette elemeit tartalmazza, bár speciális ütője, labdája és kapuja van.

 
Egy tajvani illetőségű ember a saját szüleinek a kertjében hozta létre és tervezte meg az első woodball pályát és annak szabályait 1990-ben.
A játék területe szabálytalan alakú 20 métertől 100 méterig terjedhet, de 500 méter hosszú is lehet.
Minden pályán egy kapu van felállítva és egy woodball területen 12, 18, 24 maximum 28 kapu lehetséges, mely a terület nagyságától függ.

 
Szó mi szó, van mit sétálni és gyalogolni a játék ideje alatt, főleg ha hozzáképzeljük, hogy a verseny négy fordulós, tehát naponta kétszer kell végig menni a 12 vagy még több pályán.

 
Hogy mi a játék célja?

 
Természetesen az, hogy ki tudja kevesebb ütésből beütni a labdát a kapuba, úgy hogy az akadálytalanul át is haladjon alatta. Van úgy, hogy ez még közelről sem egyszerű feladat és csak több nekifutásra sikerül. Ha ugyanis valaki túl üti, vagy elüti a kapu mellett, akkor a másik oldalról újra próbálkozhat. Ha valaki kiüti a fagolyót a területről, akkor büntető strigulát kap ugyan a jegyzőkönyvbe, de folytathatja a versenyt. Az összesített fordulók legkevesebbet ütője lesz a verseny győztese.

 
Egyéni, páros, vegyes páros és csapat verseny lehetséges.

 
Hogy milyen készségek kellenek ehhez a játékhoz? Mit is fejleszt valójában?

 
• Megfelelő izomerő a kezdő nagy ütésekhez.
• Mozdulat gyorsaság, térérzékelés és kinesztézia.
• Koncentráltság a saját test uralásában.
• Figyelem és összpontosítás minden ütésnél.
• Állóképesség a pályák négyszeri végig járásához.
• Ütés állóképesség a sokszori végrehajtáshoz.
• Kiváló szemmértéket és irányérzéket követel.
• Tájékozódási képesség a nagy területen.
• Kitartást gyakorlásban és versenyzésben egyaránt.

 
Elmondható, hogy nagyon összetett szociális képességeket és készségeket is igényel ez a sportjáték. Mindamellett nem elhanyagolhatóak azok a mentális- és humánképességek tárháza, melyek a játékban fellelhetőek a verseny során.

 
Ilyen például:

 
• Azok az emberi kapcsolatok, melyek során az egy csoportba került emberek a játék során csapattá szerveződnek és segítik egymást a jobb egyéni eredmény elérése érdekében.
• Maga a természetben történő közös séta, interakció más emberekkel.
• Mások motiválása és az önmotiválás kérdése. A „pigmalion-effektus” hatása versenyhelyzetben a játékosra.
• A gondtalan kikapcsolódás öröme a mindennapokból egy időre, mely rekreálja a munkában elfáradt egyént.
• Maga a tevékenység hozzájárul az egyén stresszoldásához, és jótékony hatással bír egész lényére, hogy harmóniában legyen önmagával. A játék hozama, hogy nincs stopper vagy centiméter által adódó versengés, a játék nem szól kiesésről, mindenki csak a saját képességeihez mérten haladhat. A játék stratégiájában benne van azonban a kockáztatás lehetősége és a választás, hogy milyen taktikát kövessen az egyén kaputól kapuig a mindig más alakú pályákon. Mód és lehetőség nyílik arra is, hogy a személyiségének leginkább megfelelő magatartás módot válassza a játékos pl: biztonságra törekvés vagy kockáztatás. Minden ütés előtt meg kell hozni a játékosnak saját döntését, melyet felvállalva végre is kell hajtania, melynek eredményét mások jegyzik fel a verseny jegyzőkönyvbe. Olykor szembe kell nézni saját kudarcaival, sikertelenségével. Megtanulhatja érzelmeit uralni, dühét kezelni és adekvát ingerekre adekvát választ adni akár gyakorlás akár verseny alatt.

 
Kinek is ajánlható ez a játék?

 
• Mindazoknak akik rendelkeznek egy nagyobbacska kerttel még akkor is, ha azt bokrok vagy fák tarkítják vagy lejtők és emelkedők nehezítik.
• Hotelek, szállodák parkjában, ahol az eszközök kölcsönözhetők lennének.
• Wellness és szabadidő központokban, ahová kikapcsolódni járnak az emberek.
• Golf pályák vagy centrumok közelében, ahol kicsik és nagyok kedvtelve játszhatnak.

 
Végül is, ahol az ember és a természet találkozik, és ahol a mindennapi robotból való kikapcsolódás a lényeg.

 
A játék hozama az ember számára az a mentális megújulás, mely a természetben történő bármilyen mozgás esetén létre jön. Az aktív kikapcsolódás kiváló eszköze, hiszen a „homo ludens” a játszó ember ott rejtőzik mindannyiunkban.